ISTORIC:


Aflată în zona centrală a municipiului Slobozia, pe bulevardul Matei Basarab, numărul 35, Școala Gimnazială „Sf. Andrei” a apărut în contextul educațional al municipiului Slobozia în anul 1963, cu numele de Școala Generală Nr. 2, având opt săli de clasă, un laborator, un atelier pentru practică și o sală destinată bibliotecii. În scoală învățau 747 de elevi coordonați de 21 de cadre didactice.

Odată cu trecerea timpului și cu sporirea și diversificarea populației din zonă, s-au produs modificări semnificative în privință numărului de elevi care au frecventat cursurile (1900 în anul 1986), a spațiilor școlare destinate desfășurării activității instructiv-educative (trei locații), a numărului de schimburi (trei) și a componenței corpului profesoral (minimum 100 de angajați).

Începând cu 30 noiembrie 1999, unitatea școlară s-a numit Școala cu Clasele I-VIII Nr. 2 „Sf. Andrei”, iar de la 1 septembrie 2011 este cunoscută sub denumirea de Școala Gimnazială „Sf. Andrei”, în structura sa aflându-se, la 1 septembrie 2013, trei niveluri de învățământ: preșcolar, primar, secundar inferior (gimnazial).

Puncte de interes:

Copyright 2014 - 2024 by Sc. Gimnaziala Sf. Andrei - Slobozia. All Rights Reserved.